Gerçek Kulis - Adil Giray KONUK VE YÖNETİM TEMETTÜ ALMAMIŞ, KOOPERATİFE GELİR KAYDETTİRMİŞ
Konya'da 'Ladikli Ahmet Hüdai' anıldı Üniversite adaylarına 8 altın öğüt! Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Emekliye 152 lira! Trafik sigortası priminde resmi indirimler başladı Karaman'da trafik kazası: 9 yaralı Hız tutkunları Konya'da buluştu Konya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı Aşırı sıcaklar geliyor Konya'da inşaatın yedinci katından düşen işçi öldü

Adil Giray 22.02.2012 - 19:10

KONUK VE YÖNETİM TEMETTÜ ALMAMIŞ, KOOPERATİFE GELİR KAYDETTİRMİŞ

Çok bilinen ve herkesin kullandığı örnektir; Nisâ Suresi 43’üncü ayeti yarım okursanız, ya da önünü arkasını almadan iki kelimesini alır ve Kur’an-ı Kerim’de böyle yazıyor diye sağda solda fetva verirseniz dinden çıkarsınız, tam okursanız da namazı atlamaz, hangi durumlarda Allah katına çıkamayacağınızı, temiz olmadan namaz kılarsanız günah işleyeceğinizi bilirsiniz. Allah Teâlâ Nisâ Suresinin 43’üncü ayetinde mealen şöyle buyuruyor; “Ey âmenû olanlar (iman edenler)! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken, yolcu olmanız hariç, gusül abdesti alıncaya kadar, namaza yaklaşmayın! Eğer hasta iseniz veya yolculukta iseniz veya sizden biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuş fakat su bulamamışsanız, o taktirde temiz toprağa teyemmüm edin, sonra onu yüzlerinize ve ellerinize mesh edin (sürün). Muhakkak ki Allah, günahları affeden, mağfiret edendir.” Nisâ Suresi 43’üncü ayetin mealen tam metni bu.

Hadi belki bazıları Türkçesinden bir şey anlamaz, Nisâ Suresi 43’üncü ayet aynen şöyle; “Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ takrabûs salâte ve entum sukârâ hattâ ta’lemû mâ tekûlûne ve lâ cunuben illâ âbirî sebîlin hattâ tagtesilû. Ve in kuntum mardâ ev alâ seferin ev câe ehadun minkum minel gâiti ev lâmestumun nisâe fe lem tecidû mâen fe teyemmemû saîden tayyiben femsehû bi vucûhikum ve eydîkum. İnnallâhe kâne afuvven gafûrâ(gafûran).”

Şimdi bu ayetin bütününü dikkate almayıp sadece haşa huzurdan, … “namaza yaklaşmayın” kısmını alır da Kur’an-ı Kerim’de böyle yazıyor diyebilir misiniz? Diyemezsiniz.

Ancak siz dinden çıkmaya, Allah Kullarını zehirlemeye kararlıysanız da yapacak bir şey yok o da sizin niyetinize bağlı, ceremesini de siz çekersiniz.

İman, ahlak, dürüstlük deyince mangalda kül bırakmayan bazıları işte belge kâr payı almışsın diye Recep Konuk’a sallıyor.

Yahu adam almadım, aldırmadım diyor. 1999’dan beri Yönetim Kurulu Üyelerine temettü dağıtmadım, dağıttırmadım diyor.

İnanmıyorlar.

Tek dürüstlük timsali kendileri ya (!) bişeyler buluruz diye üşenmemişler, Ticaret Sicili Gazetelerini 2005’ten bu yana arşivlerden çıkarmışlar taramışlar. Aha yakaladık diye de üstüne atlamışlar.

Üşenmemişler hesap kitap da yapmışlar. Şu yıl şu kadar, bu yıl bu kadar temettü aldılar diye.

Ondan sonra da sağlamasını yapmadan yayınlamışlar.

Bunlar sınavda olsa yanlış şıkkı bodoslama işaretlemişti. Allah’tan Üniversite ya da SBS yaşları geçmiş.

Aslında bunların niye sadece internet gazetecisi (!) olabildiği de belli ya neyse.

Adam önce okur, sonra okuduğunu anlamamışsa, bir daha okur, gene anlamamışsa bi daha okur. Velhasıl kelam anlayana kadar okur. Diyelim anladı, o zaman da o kadar hesap kitap yaptın, o hesap kitabın sağlamasını da yaparsın.

Ticaret Sicili Gazetesini adres göstermiş, aynı örnekten ilerleyelim gazetede yer alan 2005 Genel Kurul Kararında ne diyor;

“…Yönetim Kurulu temettü hissesi olarak ayrılan 532.805,56 YTL’nin Pankobirlik İştiraklerde Görev Alma Yönetmeliği esaslarına göre dağıtılmasını….” oy birliği ile kararlaştırmıştır.

Körün gözüne parmak misali yazmış orada, kabak gibi ortada duruyor, temettünün Pankobirlik İştiraklerde Görev Alma Yönetmeliği Esaslarına göre dağıtılacağı.

Sen benim niyetim farklı, ben gerçeğin değil iftira üretmenin derdindeyim diyorsan, o şartı görmezsin elbette.

O yönetmelikte ne yazdığına bakmadan, hemen aha işte Recep Konuk ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri kâr payı olarak 2005 Yılında 532.805 YTL’yi aldılar diyemezsin.

Bu paranın kime ödendiğini, ödenip ödenmediğini anlamak için önce Genel Kurul Kararında atıfta bulunulan Yönetmeliğe bakman lazım.

Hani bir laf vardır; yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder diye. Senin araştırmacı gazeteciliğin de o hesap. Yani öyle yarım hocalık, yarım doktorlukla bu iş olmaz.

Pankobirlik İştiraklerde Görev Alma Yönetmeliği’nin 14’ncü maddesi;

MADDE :14-“Müşterek iştirakler ile kooperatiflerin bağlı ortaklığında Kooperatif temsilcisi olarak görev alan kişilere kuruluşlarca tahakkuk ettirilen net ücretler ile dağıtıldığı taktirde yönetim kurulu üyelerine isabet eden temettüler için aşağıdaki esaslara göre uygulama yapılır” diye başlıyor ve temettüleri düzenleyen b fıkrasında da aynen şunlar yazıyor;

b) Temettüler;

İştiraklerin dağıtımına karar verdikleri temettüler, temsilcilerin kendine ödenmeyerek temsil ettikleri kooperatiflere gelir kaydedilmek üzere ilgili iştirakçe Pankobirlik’e gönderilir.

Temsilciler,Temettünün yönetmelik esaslarına göre dağıtılmak üzere Pankobirlik’e gönderileceğine ilişkin bu yönetmelik eki taahhütnameyi ilgili iştirakte görev almadan önce Pankobirlik’e verirler. İştiraklerde tahakkuk edecek temettüler için “Pancar Kooperatifleri Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçileri aylık ücret Yönetmeliği’nin 8. Maddesindeki hükme uygun olarak işlem yapılır.

Mahalli iştiraklerden, Kooperatif temsilcisi olarak görevlendirilen kişilere tahakkuk eden ücretler ile dağıtıldığı taktirde yönetim kurulu üyelerine isabet eden temettüler kendilerine ödenmeyerek gelirlere aktarılmak üzere ilgili kooperatife gönderilir. Temsilciler; bu konudaki taahhütnameyi mahalli iştirakin genel kurulundan önce ilgili kooperatife verirler.”

14’ncü maddenin atıf yaptığı 8. Madde de şu şekilde; “Bu Yönetmeliğe göre aylık ücret ödemesinin başladığı aydan itibaren, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile personelinin iştiraklerden almakta oldukları ücretin; bu yönetmelikle belirlenen miktara kadar kısmı ilgiliye ödenir, bakiyesi kooperatif gelirine kaydedilir (meali şu, iştirak yönetim kurulu üyeliği için yüksek ücret belirlese bile o miktar yönetim kurulu üyesinin eline geçmez, ya ne olur, kooperatife gelir kaydedilir). Temettüler ise; kendilerine ödenmeyerek, %10’u İştirakler Birlik Fonu’na, bakiyesi hissedar kooperatiflere hisseleri oranında tevzi edilmek üzere Pankobirlik’e intikal ettirilir.

Yönetmeliğin özü de sözü de açık. Şahsa ödeme yok diyor.

İştirak kar etmişse Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmasına karar verilen temettü Pankobirlik’e gönderilir diyor.

Pankobirlik bunu ne yapıyormuş, ilgili kooperatife hisseleri oranında dağıtıyor ve gelir kaydedilmek üzere kooperatiflere intikal ettiriyormuş.

Meğerse hesap yapıp ve kar payı aldılar diye Recep Konuk ve Yönetim Kurulu Üyelerini 1999’dan bu yana biz kâr payı almıyoruz dedikleri için yalan söylemekle itham eden yarım araştırmacı gazetecimiz Araştırmasını tamamlayamadığı için kendisi yalancı pozisyonuna düşmüş.

Aldılar dediği,

2005’teki 532.805 YTL,

2006’daki 403.122 YTL,

2007’deki 456.124 TL,

2008’deki 565.372 TL,

2009’daki 169.598 TL,

2010’daki 190.000 TL, kar payı (yasal vergileri ödendikten sonra) kooperatiflere gelir kaydedilmek üzere Pankobirlik’e gönderilmiş. Pankobirlik kendisine intikal ettirilen bu parayı kooperatiflerin Konya Şeker’deki hisselerine oranlayarak tevzisini yapmış.

Mesela, 2010’daki 190.000 TL bakın nereye dağıtılmış; Yasal vergiler (%15’lik stopaj) düşüldükten ve %10’luk İştirakler Fonu payından sonra kalan bakiyenin, 65.855 TL’si Akşehir-Ilgın Kooperatifine, 97 TL’si Adapazarı, 11.256 TL’si Afyon, 20.391 TL’si Alpullu, 4.542 TL’si Ankara, 17.944 TL’si Balıkesir, 2.447 TL’si Burdur, 895 TL’si Çorum, 1.631 TL’si Dinar, 353 TL’si Erciş, 3.262 TL’si Kastamonu, 5.153 TL’si Kayseri, 758 TL’si Malatya, 57 TL’si Sivas, 7.776 TL’si Uşak Kooperatiflerine Pankobirlik tarafından dağıtılmış, yine hissesi ile orantılı olarak Pankobirlik de 3.243 TL’yi kuruma gelir olarak kaydetmiş.

Yani ne Recep Konuk’un ne de herhangi bir yönetim kurulu üyesinin cebine temettü olarak tek kuruş girmemiş. Sadece 2010’da değil 1999’dan beri tek kuruş temettü almamışlar.

Yani yalan olduğunu bile bile aldılar diyerek yazdığı parayı liraya çevirsek ve uç uca eklesek bu arkadaşın atış menzili Konya’dan Kuzey Kutbuna ulaşır. Adamda sınır yok, tek kuruş temettü almayan insanlar için manşette 4,5 milyon lira aldılar diyor, sonra haber de kendini yalanlayıp, 2 milyon yüz kırk altı bin yirmi bir lira aldılar diyor. Ne dediği, miktarı ne olarak koyduğu zaten önemli değil, ha 4,5, ha 2 milyon ikisi de koca bir yalan, ikisi de aslı astarı olmayan iftira.

2005 öncesini bulamadım diye yakınmaya da gerek yok, bu yönetmelik Recep Konuk’un göreve gelmesinden bu yana katı bir şekilde uygulanıyormuş.

Yönetmelikte bu yazılanlarla da yetinmemiş Recep Konuk, kavun değil koklayıp anlayamazsın belki yanılırız, Yönetim Kurulu’na giren biri ola ki, arıza çıkarır ve ana sözleşmede var (ki o da Recep Konuk göreve gelmeden önce Ana sözleşmeye girmiştir) ben kâr payımı şahsen alacağım, kooperatife gelir kaydedilmesine razı değilim diye tutturur ve şirketi mahkemeye verirse diye işi garantiye almış. Ne yapmış, taahhütname imzalama şartı koymuş.

Yani bir yönetim kurulu üyesi ben vazgeçtim payımı istiyorum dese bile buna imkân yok, çünkü elde bir taahhütname var ve o taahhütname ile temettü olarak dağıtılacak paranın kooperatiflere gelir kaydedilmesine itiraz etmeyeceğini kabul edenler ancak buralarda görev alabiliyorlar.

Genel Kurul Kararında yer alan ve tek kaynağı Yönetim Kurulu Üyeleri Temettü payından aktarılan para olan çevresel, sosyal ve insani amaçlar çerçevesinde faaliyet gösteren kişi, kurum, dernek ve vakıflara sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde yardımcı olmak üzere kurulan Yardım Fonu’nun bu kaynağı nerelere kullandığını da sormuş yarım gazetecimiz.

Bu fonun geliri ana sözleşmede yazmasına ve hukuken herhangi bir mahzuru olmamasına rağmen Recep Konuk ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarının şahsen almadıkları, feragat ettikleri temettülerden oluşmaktadır ve kullanımı da hayır amaçlıdır.

Yani Yönetim Kurulunda görev alanlar biz buradan para almayalım, para hayır işinde kullanılsın diye irade sergilemiş. Hayır, hasenatla işi olmayanların anlayamayacağı bir davranış ne de olsa. Nitekim yarım gazetecimiz de anlamamış. O’nun için de soruyor kimlere verdiniz diye. Boş atıp belki dolu yakalarım hesabı yapıyor aklınca.

Özetleyelim, bu fondan kimseye şahsi yardım, şahsi ödeme yapılmamış. Ya ne yapılmış?

Mesela, özürlü kardeşlerimiz için sakat arabaları alınmış ve köylerdeki kardeşlerimize de ulaştırılmak kaydıyla Derneğe verilmiş.

Mesela, Konya Şeker Camisinin elektrik, ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamış fon.

Mesela, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi etkinliklerde İl Milli Eğitime destek olmuş.

Mesela Üniversitelerin Sempozyumlarına, panellerine gelen talep üzerine sponsorluk yapmış.

Hastanelere, okullara, kooperatiflere, amatör kulüplere kabul edilebilir ölçüde ve gerçekten ihtiyaç hâsıl olmuşsa destek olmuş.

Yani neymiş? Mal bulmuş mağribi gibi her şeyin üstüne atlamayacaksın.

Yarım hocalık, yarım doktorluk, yarım gazetecilik yapmayacaksın.

Nisâ Suresi 43’ncü ayetine dönersek, işine gelen iki kelimeyi cımbızla çekip çıkarmayacaksın. Lafın tamamını okuyacak, kararın tamamına bakacaksın.

Adamlar almadık, aldırmadık, dağıtmadık, dağıttırmadık, yemedik, yedirmedik diyorsa dinleyeceksin.

En önemlisi de herkesi kendin gibi bellemeyeceksin.

Malum, kişinin aklı neye çalışırsa herkesi de kendi gibi bilir.

YORUMLAR

Etem Borazan

Nihayet gercekler ortaya cıkıyor Allah recep baskanın daima korusun ve gucunu arttırsın

ERHAN

yazı çok hoş olmuş fakat bunlar ayetten hadisten anlasalar böyle iftira atarlarmı ? kork Allah tan korkmayan dan.

ordulu

yazar ellerine sağlık çok güzel bir yazı olmuş.. tam bir kapak.....

eşrefoğlu

Büyük başkan aleyhinde yapılan yayınlar bu fabrikanın ne kadar büyüdüğünün en açık göstergesidir. Konya Şeker zarar ederken ses çıkarmayanlar, şimdi Konya Şeker in başkanını karalayıp ÇİFTÇİNİN PARASINI yemeye çalışıyor. Recep Konuk un icraatları ortada ve arkasında binlerce çiftçi var, büyük başkanla uğraşanlar şunu bilsin, aslında uğraştıkları Konya çiftçisi, Konya çiftçiside bu fabrikayı size yedirmez...

halil ibrahim

Bu mesnetsiz hatsiz Allahtan Korkmaz Kuldan utanmazların yaptıkları Çamur atmak yada Meyve veren Ağacı taşlamak değil birincisi onlar memleket haini Konya haini toplum zararlısılar ikincisi yedikleri haram düşündükleri yalan olunca etrafa arsızca saygısızca hadsizce kusuyorlar... Rabbim ıslah etsin. Recep Konuk bunları muhatap almamakla iyi yapıyor çünkü muhatabının ahlakı en az senin ahlakın kadar olacak ki konuşup bir şey anlatabillesin.

ali sayar

bunları ataları alışık olunca temettü almaya ve aldıklarını yemeye yedirmeye ahlaka aykırı kulun kuldan utanmadığı ortamlarda herkesi kendileri gibi sanmış ve yalanı iftirayı kendine adet edinmiş ama Rabbim büyük ve o büyüklüğü kalbinde taşımak da adımını ona göre atmakta Recep Konuk gibi babayiğitlerin işi... Ancak korkaklar ve Allah'tan korkmayanlar mezbeleliklerde dedikodu yapar iftira atar yalanla raks eder. Ama milyon hesap yapsan da Rabbimin bir hesabı var ve başka da hesap yok.

rahman uyar

Yukarda Hak var Recep Konuk ve ekibinde de bu bilinç varkern Batıl Hep Rezil olacak Yerle Yeksan Olacak....

süleyman bayram

gazetecilik kalbinde vicdan elinde özgürlük beyninde Allah olanların işidir... Öyle 20$ site alıp pervasızca yalanlar iftiralar savururak çamur atalım izi kalsınla gazeteci olunmuyor yada eş kontenjanından sağda solda çalışmakla da olmuyor...

fatih

sayın yazar yine muhteşem bir yazı yazmışınız ama Ayetten Allah'tan haberi olmayan, Konya'nın ve çiftçinin çıkarları zerre kadar umurunda olmayan bir sürü maskeleri olan yazıda isim veremeyen fakat yorum da kahramanlık yapan istediği yorumu yayınlayan kağıttan kahramanlar...ne anlar Allah'tan kitaptan onların kıblesi şaşmış

hasan eker

Bu kadar insanın hakkına giriyosun. ahiretini düşünmeyecek kadar bu duruma düşebilmiş.Allah Korkusu olsa bunları yapmaz. recep konuğun başarıları ortada ona gıpda etmek dururken kıskanmamak gerekir.

Hidayet

Suçların en büyüğü yalan söylemektir. Hadis-i Şerif

Abdullah

Üç beş kendini bilmezin haber diye yaptıkları yalanlara karnımız tok artık, yenilen pehlivan misali güreşe doymuyorlar yalanları ortaya çıktıkca yeni yalanlar uyduruyolar

Bayram Ali

Sevgili murat bey durumu çok güzel özetlemiş Başkanımızdan Allah razı olsun biz çitfci olarak çok memnunuz bizler için daha iyi işler yatırımlar yapacağına inanıyorum.Bölgemizdeki gençlerimize yeni iş olanakları sunmalarını diliyorum başkanımıza ve ekibine başarılar diler saygılarımı sunarım

soner

Çamur atılırdı bu kadarıda ayıp İnsanda biraz utanma olur biraz Allah korkusu olur ama hırsları bunları insanlıktan çıkarmış yazıklar olsun

Murat

bizim köyde çoçuklar meyve veren ağacı taşlıyorlar Meyve vermeyeninde tepesine çıkıyorlar biz çiftci olarak Recep başkanı taşlayanları çok gördük ama hiç bişey elde edemediler biz çiftci olarak icraatlarla ilgileniyoruz Başkanımızın icraatlarıda ortada.

Yazarın Diğer Yazıları

HAVA DURUMU

Tüm hakları saklıdır ©2012
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapar.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

recep konuk mal varlığı