Gerçek Kulis - Adil Giray DÜŞLERDE KAMAŞIR
Konya'da 'Ladikli Ahmet Hüdai' anıldı Üniversite adaylarına 8 altın öğüt! Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü Emekliye 152 lira! Trafik sigortası priminde resmi indirimler başladı Karaman'da trafik kazası: 9 yaralı Hız tutkunları Konya'da buluştu Konya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı Aşırı sıcaklar geliyor Konya'da inşaatın yedinci katından düşen işçi öldü

Adil Giray 27.08.2013 - 14:00

DÜŞLERDE KAMAŞIR

Günümüz de bilgi her geçen gün önem kazanmaktadır. Dün nasıl iyi silah kullanan insanlar, yani askeri alanda güçlü toplumlar çağ ve de çağının insanlarına hükmetti ise günümüzde bilgiyi iyi kullanan, toplumlarda verimliliklerini artırarak çağa yön vermektedirler. Günümüzün güçlü ülkeleri bilgiyi iyi kullanan ve de satan, sattıkları bilgi ile de diğer ulusları tahakküm altına alan ülkeleridir.

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk önderliğinde Konya Şeker yoksulluğun ve mesleksizliğin üstesinden gelen üretime yönelik yatırımlarıyla, toplumun omurgasını oluşturan üretici kesimini güçlendirmeyi başardı. Son olarak da, Tarımda verimliliği artırmak için Gıda üniversitesini şehrimize kazandırması Konya Şeker başarı hikâyesinin mihenk taşıdır. Düşlerin kamaşmasıdır. Evet, yanlış duymadınız. Düşlerde kamaşır demeyin. Son yıllarda Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk ile Türk Tarımı adına yapılanlar bir yazar olarak bizlerin ve de toplumun gözlerini kamaştırmış. En sonda Ankara'da yapılan Sivas Kangal Kömür İşletmeleri devir teslim töreninde bu gözleri kamaştıran başarı hikâyesini Sayın Bakanlarımız model olarak göstermiştir. Şimdi ise ülkemiz tarım dünyasına ve de Akademik hayatına kazandırılan Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi, gözlerin, düşlerin çok ötesinde düşlerimizi kamaştırıyor.

Geleceği okuyan adam" olarak tanınan ve kitapları 57 ülkede milyonlarca satan John Naisbitt, “Yeni güç kaynağı, azınlığın elindeki para değil, çoğunluğun elindeki bilgidir” der

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, eskiden ürettiği çelik ve enerji miktarı ile ölçülürken artık; enformasyon teknolojisini oluşturan mikro elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerinin imkânları ile elde edilen, işlenen, iletilen, saklanan, bilgi miktarı ile ölçülmeye başlanmıştır. Kişi başına düşen milli gelir ölçütlerinin yerini bilgi ile ilgili ölçütler almaktadır. Çünkü ekonomik değer yaratmanın temeli artık bilgi olmuştur.  Günlük hayatın çok önemli bir parçası olan, bireyleri kendi varlığı ile tanımlayan bilgi, toplumları ve ülkeleri de bu varlıktan söz eder hale getirmiştir. Öyle ki bilgi üzerine yapılan toplantılar, konferanslar, anlaşmalar, politikalar hatta sanal savaşlar oluşmaya başlamıştır. Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk yıllarca bilginin önemine dikkat çekmiş. Ülke olarak en çok bilime para ödediğimizi söylemiş. Konuyu, limonun sıkıldıktan sonra satılması tasvirini yaparak çok iyi vurgulamış. “Bilginin teknolojinin ve yeniliğin üreticisi değil son kullanıcısıyız. Yani limon sıkıldıktan sonra suyunu çıkarmaya çalışıyoruz."demiştir. Gerçektende ülke olarak kendi bilgi alt yapımızı oluşturamadığımız için son derece pahalı ve de günü geçmiş bilgiyi satın aldığımızdan kalkınmada bir türlü hak ettiğimiz verimliliği yakalayamadık. Örneğin tarım ve hayvancılıkta bizden daha küçük ve de iklimden tutun nüfus yapısına, arazisine kadar her alanda geride olan, Lüksemburg, Japonya, Hollanda gibi ülkeler, bizden çok daha fazla kazanırken, kalkınma hamlesini geçekleştirmiş. Ne yazık ki bir tarım ülkesi olarak, bizler onların çok gerisinde kaldık. Onlar ihracat devi olurken, bizler ithal eden ülke durumuna düştük.

 Uluslararası sınırların ekonomik anlamda ortadan kalktığı, artan ticari ve finansal ilişkiler sonucunda ülkelerin birbiriyle bütünleştiği küreselleşen dünyada, ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir bir Tarımsal ekonomik büyümenin yolu, istikrarlı ve bilinçli üretim artışından geçmektedir. Pankobirlik Genel Başkan'ı Recep Konuk ile başlayan sürdürülebilir tarım sanayine dayalı kalkınma modelini benimseyen Konya Şeker ekonominin lokomotif sektörü olarak Konya Tarım Ve Gıda Üniversitesi'yle tarımda ihtisaslaşmanın bilgiyi kullanmanın avantajlarını yakında, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm ülkemiz yaşayacaktır.

Bizler inanıyoruz ki, Pankobirlik Genel Başkan’ı Sayın Recep Konuk'un üzerinde hassasiyetle durduğu, bilginin her alanda kendi fark ettiren belirleyiciliği fikri,  Türk Tarım ve Hayvancılığının da çıkış noktası olacaktır.

Bakınız Europe raporuna göre:"Bilgi, bireylerin, devletlerin ve her alanda büyük ve küçük işletmelerin kullanımına son derece güçlü araçlar sunmuştur. Bu durum; devletlerin ve işletmelerin iç yapılanmalarıyla, talep edilen iş becerilerinde ve iş örgütlenmeleriyle, işletmeler, ticari ortaklıklar, bireyler ve devletlerarasındaki ilişkilerde çok ciddi değişikliklere yol açmıştır. Bu teknolojiler, kullanım ve uygulamalarını düzenleyen ve destekleyen ekonominin ve politikaların tamamı üzerinde büyük bir etkiye sahip olmanın yanı sıra, bu ekonomilerin modernizasyonunda etkili olup, istihdam için yeni olanakların yaratılmasında ve yeni küresel ekonomiye dâhil olunmasında katkıda bulunmaktadırlar"

Bize göre Konya Şeker Bilgi stratejisinin en temel amacı, Tarım ve hayvancılık da, üretilen ve üretilecek olan bilginin sosyoekonomik ve bilimsel açıdan rasyonel bir biçimde kullanılması için uygun zemini hazırlayarak verimliliği artırmaktır. Bu zeminin kurumsal adresi ise Konya Tarım Ve Gıda Üniversitesi olacaktır. Tarım ve Hayvancılık yani gıda da bilgi stratejisi ülke çapında, sistemsel bir bütünlük, süreklilik ve akademik kararlılık içinde hayata geçirilebilmesi bu ihtisas üniversitesi ile olacaktır.

Ne mutlu ki çok yakında şehrimizde Tarım Ve Hayvancılık da, bilgiyi kullanan kişilerden, bilgiye yön veren uzmanlardan, bilgi teknolojilerinden, bilgi ile ilgili mevzuattan, bilginin maliyetinden, bilgi merkezlerinin işbirliğinden… Gıda da, ulusal bilgi stratejisini oluşturacak bir üniversitemiz olacaktır. Gıda da Bilimsel bir yol oluşturabilmek için öncelikle bir bilgi altyapısına ihtiyaç vardır. Bu alt yapı ise Konya Şeker de fazlasıyla olması ise Konya Tarım Ve Gıda Üniversitesinin en büyük avantajıdır.

 Konya şeker ve iştirakleri bu üniversitemizde üretilen bilginin işlenmesi ve dağıtım bilgi altyapısının temelini oluşturmaktadır.

Servan Schreiber'in "Amerika Meydan Okuyor" kitabında yaptığı, geleceğe dönük değerlendirmeler, iki binli yılların başında da geçerliliklerini koruyorlar. Artık ülkelerin üretim güçlerinin simgesi, büyük fabrika binalarından daha çok bütün sektörlerde köklü dönüşümlere yol açan yeniliklerin öncüsü büyük üniversiteleridir.

Dünyayı dönüştürenler, mütevazılıktaki görkemi yakalayanlardır. Recep Başkan'ın başarısının sırrı, mütevazı ve de farklılığı yani ilkleri gören çalışmasında gizlidir. Onun sadeliğinde daha az daha çoktur.Konya Tarım ve Gıda Üniversite’si onun Türk akademi tarihine kazandırdığı çok büyük bir değerdir.  Tarım bilgi altyapı sürecini tamamlamış Konya Şeker kuracağı Tarım ve Gıda Üniversitesi ile Ülkemize akademik anlamda büyük farklılık kazandırırken bölgemize de birçok avantajlarda sağlayacaktır. Bunlardan ilk aklımıza gelenleri sizlerle paylaşalım.

*Bölgemizden başlayarak Tarım ve hayvancılığın ekonomik açıdan büyümesi ve verimliliğinin artması,  yeni istihdam olanaklarının elde edilmesi gerçekleşecektir.

* Dünyanın her ülkesinde, toplumların ekonomik, siyasal ve kültürel sağlamlığının en büyük güvencesi eğitimin ihtisaslaşmasıdır. Böylelikle Tarım Ve hayvancılıkta sağlam bir alt yapı oluşacaktır.

* Konya Tarım ve Gıda Üniversitesi, araştırma ve geliştirme kurumlarının verimi artırarak Tarım ve Hayvancılık teknolojileri gibi gıda teknolojilerde liderlik yaratacaktır. Ayrıca bu üniversitemizin sağladığı uygun ortamla sermaye ve beyin gücü ülkede tutularak, her alanda maksimum verimlilik artışı sağlanacaktır.

*Bir tarım ülkesi olarak, milyonlarca öğrenci mezun olmakta bunların çoğu ihtisas yapmakta zorlanmakta. Tarım ve Gıda Üniversitesi sayesinde dünyaca ünlü Hollanda’dan Wageningen Üniversitesi, Japonya’dan Kyoto Üniversitesi ve ABD’den Dakota Üniversitesi ile yapılan iş birliği sayesinde bilgi transferleri yapılarak; bilgi lisans öğrencilerimizin ayağına, üreticimizin tarlasına gelecektir.

• Gıda alandaki ihtisaslaşma sayesinde verimlik ve çeşit artışı, sektörünün daha kaliteli ve daha ucuz hale gelmesi,  yaşam boyu öğrenen, eğitimli, ülkedeki ve dünyadaki gelişmelerden haberdar öğrencilerin ve üreticilerin yetiştirilmesi olanağının oluşması,  daha verimli ve daha kaliteli Tarım ve Hayvancılık Gıda hizmeti sağlayan, dünya ülkeleri ile ön sıralarda rekabet eden… Güçlü bir Konya Şeker oluşmasını sağlayacaktır.

*Günümüzde bilgi ve teknoloji çağıyla birlikte yaşanan toplumsal değişim ve giderek zorlaşan ekonomik koşullar, işletmeleri daha rasyonel davranmaya itmektedir.Tarım ve Gıda üniversitesi işletme kabiliyetlerinde ki rasyonel davranışların sigortası ve de yenilikçi değişimin itici gücü olacaktır. Kimyasal deyimle Türk Tarımında katalizör görevi yapacaktır.

*Dünyanın gıda başkenti olmaya talip Konya Şeker'in, bu Akademik vizyonuna; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademik yapılanması ve yapacağı ihtisas ve de Arge çalışmaları ile çok büyük ivme katacaktır.

Değişimi yönetmesini bilen liderler, her alanda üretim güçlerine yeni boyutlar kazandırıyor.  Her alanda üretim güçlerini zirveye taşırken şehrinde haklı gururu oluyorlar. Konya’mız değişime uygun yegâne ihtisas üniversitesi ülkemizi tarımı için bir milattır. Mesnevi ve Anadolu ile yoğrulan Konya Şeker kültüründe Pankobirlik Genel Başkan'ı Sayın Recep Konuk İnsanımızı üretime etkin kılarken, Şehrimizi dün nasıl gıdanın başkenti yaptıysa, yarınlarda da eğitimin başkenti yapacaktır. Konya Tarım Ve Gıda Üniversitesi, Anadolu da üretim desenini ve verimini arttırırken, üretici daha fazla kazanacak lisans öğrencilerinin ve de tarıma gönül verenlere de yeni ufuklar açacaktır. 2023 projesi farkındalık oluşturanların omuzlarında yükselecektir.

Sözün özü:İlklerin öncüsü Pankobirlik Genel Başkan'ı Sayın Recep Konuk önemli bir ilki daha şehrimize kazandırırken önümüzü ilikliyoruz. Çünkü bu yapılanmayla Türk tarım ve hayvancılığının iki yakasının bir araya geleceği önemli bir ilik açılmıştır. Bizlere sadece saygıyla iliklemek kalıyor. Hülasa gıdaya yönelik kaygımız bu atılan imza ile saygımız olmuştur. Saygıyla, Vatana millete hayırlı olsun.

Adilce:Tarım ve gıda Üniversitesi ile Tarım ülkesine yakışır çalışmalar yapılacaktır. Tarım Ve Gıda Üniversitesini ülkemize kazandırarak Pankobirlik Genel Başkanı Sayın Recep Konuk Cumhuriyet Tarihinin en önemli ve de bir Tarım ülkesi olarak olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir başarıya imza atmıştır.

YORUMLAR

KADER

Enkısa zamanda konya yı mevlana türbesini ve semazenleri görmek istiyorum.İnşallah Yüce Rabbim nasip ederse.

Yazarın Diğer Yazıları

HAVA DURUMU

Tüm hakları saklıdır ©2012
Sitemiz sadece internet üzerinden yayın yapar.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

recep konuk mal varlığı